Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.

 Britta Schölin Konsultation |  Bondgårdsgatan 14 E  |  692 34 Kumla  |  Tel: 019-56 00 41  |  Mobil: 070-560 13 78  |  Fax: 019-56 04 00

 
 Innehåll

Startsida


Tjänster

Erfarenheter

Samarbetspartners

Länkar

Kontakt
 

Tjänster

 

Konsultverksamheten kan erbjudas till:

* Kommunernas individ och familjeomsorg

 • Handledning och stöd till familjehem/kontaktfamiljer.

 • Social kartläggning enligt BBIC (Barnets Behov I Centrum).

 • Att vara oberoende ordförande vid uppföljningsmöten enligt BBIC i familjehem.

 • Att vara stödperson vid övervakat umgänge.

 • Projektuppdrag av olika slag.

 • Krisstöd.

 

*Privata familjevårdsenheter/organisationer

·   Uppdrag att som familjevårdskonsulent ansvara för familjehemsplaceringar.

 • Utredning av familjehem/kontaktfamiljer enligt Kälvestens- och PRIDE-metoderna.

 • Projektuppdrag av olika slag.

 

*Organisationer som arbetar med biståndsverksamhet

 • Handledning vid ansökan om bistånd.

 • Redovisningsrutiner.

 • Återrapportering av projekt och ekonomi.

 • Projektuppdrag av olika slag.

 

* Övriga kommunala verksamheter och organisationer

 • Projektuppdrag av olika slag.

 

Utbildning/projektarbete kan erbjudas till:

* Kommunernas individ och familjeomsorg:

 • Utbildning till familjehem i till exempel BBIC, PRIDE 

 • Föreläsningar för blivande, nytillkomna och erfarna familjehem och kontaktfamiljer.

 • Föreläsningar för socialsekreterare och familjehemssekreterare.

 • Föreläsningar för förtroendevalda.

* Skola och barnomsorg

 • Utbildning i grupprocesser och gruppdynamik.

 • Utbildning i samarbetsrutiner.

 • Utbildning i krishantering.

*Organisationer som arbetar med biståndsverksamhet

 • Utbildning i ansökningsrutiner.

 • Utbildning i redovisningsrutiner.

 • Utbildning i upphandlingsregler för SIDA bidrag.

* Övriga kommunala verksamheter och organisationer

 

Utbildnings- och projektuppdrag av olika slag.

>> Läs mer om mina erfarenheter och meriter...

Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.