Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.

 Britta Schölin Konsultation |  Bondgårdsgatan 14 E  |  692 34 Kumla  |  Tel: 019-56 00 41  |  Mobil: 070-560 13 78  |  Fax: 019-56 04 00

 
 Innehåll

Startsida


Tjänster

Erfarenheter

Samarbetspartners

Länkar

Kontakt
 

Erfarenheter

 

Utöver min socionomexamen 1969 och 40 års samlad arbetslivserfarenhet har jag:

  • 40-60 poäng i psykologi

  • Steg 1 utbildning i psykoterapi

  • Familjeterapiutbildning

  • Arbetsledarutbildning

  • Utbildning i företagsekonomi

 

Jag har arbetat inom följande branscher:

  • 5 år inom kommunal socialvård i Kumla kommun

  • 15 år som skolkurator i Kumla kommun

  • 10 år som kurator och enhetschef inom Barn och Ungdomspsykiatrin i Örebro läns landsting

  • 10 år som familjevårdskonsulent och enhetschef hos Stiftelsen Bergslagsgårdar, Örebro. Under 9 av dessa år har jag erfarenhet av att driva kanslifunktionen inom RFF(Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) och vara projektledare för biståndsverksamhet i Ryssland under 7 år.

 

 

 

 

 

 

Britta Schölin Konsultation - Utbildningar inom familjevård/skola, konsultverksamhet mm.